I. Szervezeti és személyzeti adatok
    1. Alapadatok és elérhetőségek
    2. Szervezeti felépítés
    3. Szervezeti egységek
            a) Igazgatói Titkárság
            b) Belső Ellenőrzési Osztály
            d) Szakmafejlesztési és Koordinációs Osztály I. és II.
            e) Jogi Osztály
            f) Humánerőforrás-gazdálkodási Osztály
            g) Gazdasági Osztály
            h) Üzemeltetési és Működtetési Osztály
    4. Ügyfélszolgálati adatok
    5. Közalapítványok
    6. Felettes és felügyeleti szervek        

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
     1. A szervre vonatkozó szabályozó eszközök
          a) Alapvető jogszabályok
          b) Szervezetszabályozó eszközök
     2. Alaptevékenység, feladat- és hatáskör
     3. Adatbázisok, nyilvántartások
     4. Pályázatok
     5. Vizsgálatok, ellenőrzések
    6. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, adatvédelmi felelős neve és elérhetősége

III. Gazdasági adatok
     1. Éves költségvetések és beszámolók
     2. Személyi juttatások
     3. Ötmillió forint feletti szerződések
     4. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló projektek
     5. Közbeszerzési információk
         a) 2021. évi közbeszerzési eljárások
         b) Közbeszerzési terv