Az Országos Gyermekvédelmi Szakszolgálat (továbbiakban OGYSZ) missziója a gyermekek jogainak érvényesülése érdekében a védelem biztosítása a gyermekek számára, a fejlődésüket akadályozó vagy hátráltató veszélyek ellen. Az intézmény a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatásokkal és a hozzájuk kapcsolódó befogadó otthoni ellátással a családjukat vesztett gyermekek érdekeit érvényesíti, az állami felelősségvállalás garanciájával gondoskodik arról, hogy a gyermekek hátrányai csökkenjenek, esélyeik növekedjenek, jóllétük kiteljesedjék.

 
Az OGYSZ a fővárosban és az ország 19 vármegyéjében működő területi gyermekvédelmi szakszolgálat (továbbiakban TGYSZ) által szervezi a családjukból kiemelt gyermekek köré a szakszolgáltatásokat és amennyiben befogadó otthoni szervezeti egység rendelkezésre áll, a TGYSZ nyújtja a gyermekek számára az azonnali befogadás lehetőségét és a családot helyettesítő ellátást. Emellett minden rászoruló gyermek megsegítésére rendelkezésre áll a közvetítői szolgáltatás, a krízisszolgáltatás, valamint a meghallgató és terápiás szolgáltatás, e szolgáltatások biztosításával, a családi kapcsolatok támogatásával és megerősítésével a TGYSZ elősegíti, hogy a gyermekek elkerüljék a szakellátásba kerülést.
A szakszolgáltatások és a befogadó otthoni ellátás elsősorban a családjukból kiemelt gyermekek mielőbbi hazakerülését szolgálják, vérszerinti családi kapcsolataik támogatásával és megőrzésével a cél az, hogy a gyermekek csak annyi időt töltsenek a szakellátásban, amennyi érdekükben áll és feltétlenül szükséges. Másodsorban a szakszolgáltatások a gyermek érdekében álló örökbefogadással új család és új családi jogállás biztosítását célozzák, s ha az előbbiek nem lehetségesek, akkor biztonságos és tartós kapcsolatokkal és gondozással az önálló életre való felkészítést segítik elő.
A szakszolgáltatásokat és a befogadó otthoni ellátást nyújtók a gyermeki jogok érvényesítését helyezik gyermekvédelmi munkájuk fókuszába. Szakmai feladatellátásuk során, szakmai és személyes elhivatottsággal, a gyermekvédelem alapelvei szerint, a szakmai módszertanok és eszköztárak használatával törekednek elérni a rájuk bízott gyermekek legjobb érdekének érvényesítését.
Gyermekvédelmi munkájukban központi helyet foglalnak el a társadalmi igazságosság és gondoskodás, a gyermeki jogok, a közös felelősségvállalás és a különbözőségek tiszteletének elvei. A társadalomtudományok elméleteivel, valamint a helyi tudásokkal felvértezve mozdítják elő az emberek és rendszerek aktivitását a gyermekek és családjaik jóllétének megteremtése érdekében, a mindenkor érvényes jogszabályok betartásával.
Az intézmény munkatársai feladatvégzésük során együttműködnek minden, a szociális és gyermekjóléti, gyermekvédelmi területen működő önkormányzattal, hatósággal, egyházi és alapítványi szolgáltatóval, civil kezdeményezéssel. A közös cél támogatni azokat, akik örökbefogadóként, nevelőszülőként vagy önkéntes tevékenységgel kívánnak közreműködni abban, hogy a szakellátott gyermekek élete biztonságos, örömteli legyen. Együtt törekszünk a gyermekeket érő veszélyek elhárítására, szükség esetén a károk és fájdalmak enyhítését végezzük. A munkatársak elhivatott és empatikus hozzáállással biztosítják, hogy a gyermekek, fiatal felnőttek és családjaik a szakszolgáltatások igénybevételekor minden körülmények között megőrizhessék személyiségük autonómiáját és emberi méltóságukat.

Weboldalunkon sütiket használunk

Az ogysz.hu-n kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk. A Hatóság oldalán alkalmazott funkcionális sütikről bővebb tájékoztatás a Tájékoztatás a sütikről gomb megnyomásával érhető el.