Közvetítői eljárás a szakszolgálatoknál

A közvetítés/mediáció egy konfliktuskezelési módszer. Szolgáltatásunkkal, mediátoraink független harmadik személyként segítenek a feleknek, hogy kidolgozzák a számukra elfogadható legjobb megoldást vitás ügyeikben.

Eljárásunk célja, a gyermek érdekének érvényesítése, a szülői felügyeletet gyakorló szülő, illetve a gyermekétől különélő szülő együttműködésének előmozdítása.

A közvetítés előnyei a peres eljárásokkal szemben:

 • gyorsabb megállapodási lehetőség,
 • költségkímélő
 • a felek maradnak az ügy urai,
 • a végrehajtásért is ők felelősek
 • nincs külső döntéshozó
 • a folyamatba bizonyos feltételek mellett a kiskorú gyermek is bevonható saját kérelmére, a felek kérelmére, illetve a gyámhivatal javaslatára.

A közvetítői eljárást lefolytatására a gyámhivatal kéri fel a fővárosi/vármegyei Szakszolgálatokat. Ez történhet hivatalból, vagy a felek kérelmére. Támogatott közvetítői eljárás igénybevételét az illetékes gyámhivatalnál lehet kezdeményezni.

A közvetítő személyét a fővárosi/vármegyei Szakszolgálat jelöli ki.

Amit a Szakszolgálat a közvetítői eljárás során biztosít:

 • gyermekcentrikus szemlélet
 • pártatlanság
 • magas színvonalú szaktudás
 • szakmai tapasztalat

Vonatkozó jogszabályok:

 • A közvetítői eljárásról szóló 2002. évi LV. tv.
 • A polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. 4:177. §
 • A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi tv. 62/E. §
 • A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi ügyintézésről szóló 149/1997 (IX. 10.) Korm. rendelet 30/A-D. §
 • A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 154. §

 

Weboldalunkon sütiket használunk

Az ogysz.hu-n kizárólag az oldal működéséhez feltétlenül szükséges és munkamenet támogató, az egyes felhasználói munkamenetek azonosítására szolgáló sütiket (cookies) használunk. A Hatóság oldalán alkalmazott funkcionális sütikről bővebb tájékoztatás a Tájékoztatás a sütikről gomb megnyomásával érhető el.